Privacy Policy

Laatste wijziging: 14 februari 2020 om 15:43

Wie we zijn

GTST.nu, gevestigd aan Acaciastraat 1 7431 CS Diepenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

redactie@gtst.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

GTST.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens over jouw activiteiten op onze website: Wij maken gebruik van externe leveranciers voor de analyse van het surfgedrag op onze website. Die externe leverancier is Google (Analytics). Hiermee kunnen we data verzamelen over het gedrag van onze bezoekers op de website. Denk aan welke pagina’s het populairst zijn, h**lang bezoekers blijven en via welke pagina ze de website weer verlaten. Deze gegevens worden bijgehouden door middel van een analystische cookie, die geplaatst kan worden door Google of haar partners.. Deze gegevens zijn anoniem. We verzamelen geen informatie die aan je identiteit gekoppeld kan worden, zoals adres, IP adres of namen.

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites: Wij hebben advertenties op deze website. Deze zijn geplaatst via externe leveranciers waaronder Bol.com en Google (AdSense). Deze levernanciers laten automatisch voor jou relevante advertenties zien op basis van je surfgedrag bij andere websites. Heb jij bijvoorbeeld gezocht op een ”goedkope trui” dan zou je die aanbieding in onze advertenties tegen kunnen komen. Er wordt een cookie geplaatst op je computer door deze externe leveranciers die deze informatie verzameld zodat je meer relevante advertenties ziet. Deze gegevens zijn anoniem. We verzamelen geen informatie die aan je identiteit gekoppeld kan worden, zoals adres, IP adres of namen.

Gegevens externe partners:
Google – www.google.nl
Bol.com – www.bol.com

Afmelden voor gepersonaliseerde advertenties? Dat kan! Als je niet wilt dat wij via een cookie de informatie verzamelen voor relevante advertenties dan kun je dit uitschakelen via: https://www.aboutads.info

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@gtst.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GTST.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- GTST.nu analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Tevens verwerken wij de gegevens over jouw eerdere surfgedrag voor het gerichter kunnen plaatsen van advertenties. Advertenties op deze website zijn worden ingeladen door onze externe partner Google Adsense.

Geautomatiseerde besluitvorming

GTST.nu neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GTST.nu) tussen zit. GTST.nu gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GTST.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

GTST.nu verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GTST.nu gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GTST.nu gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GTST.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@gtst.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GTST.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GTST.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via redactie@gtst.nu